Dutch

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia  eBooks & eLearning

Posted by alt_f4 at April 27, 2017
Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia

Asking to Die: Inside the Dutch Debate about Euthanasia by David C. Thomasma
English | Aug. 31, 1998 | ISBN: 0792351851 | 605 Pages | PDF | 2 MB

claim was that he had faced a conflict of duties pitting his legal duty not to kill against his duty as a physician to relieve his patient’s unbearable suffering. He was acquitted on the important grounds of conflict of duty.

Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672–1713  eBooks & eLearning

Posted by thingska at April 27, 2017
Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672–1713

Reinterpreting the Dutch Forty Years War, 1672–1713 by David Onnekink
English | 2017 | ISBN: 1349951358, 9781349951352, B01N7UV4EU | 138 Pages | PDF | 4.04 MB

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.
Attached to the World: On the Anchoring and Strategy of Dutch Foreign Policy (Wrr Scientific Council for Government Policy)

Attached to the World: On the Anchoring and Strategy of Dutch Foreign Policy (Wrr Scientific Council for Government Policy) by Ben Knapen
English | Sep. 15, 2012 | ISBN: 9089643281 | 152 Pages | PDF | 1 MB

Due to the rapid rise of globalization, the Netherlands has never been more politically, socially, and economically connected to other countries. To address this development, the Scientific Council for Government Policy is providing new reflections on Dutch foreign policy in this report.

Over het recht om wij te zeggen (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Over het recht om wij te zeggen (Dutch Edition)

Over het recht om wij te zeggen by Kees Schuyt
Dutch | Sep. 30, 2009 | ISBN: 9089641661 | 226 Pages | PDF | 1 MB

De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde. Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat.

De kwestie Europa (Studies over Politieke Vernieuwing) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
De kwestie Europa (Studies over Politieke Vernieuwing) (Dutch Edition)

De kwestie Europa by Jos de Beus
Dutch | May 18, 2009 | ISBN: 9089641351 | 208 Pages | PDF | 3 MB

Nederlandse en Europese beleidsvorming gaan steeds vaker hand in hand. Op welke wijze werkt dit door in het gedrag van de Nederlandse overheid, politieke partijen, belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties? En hoe beïnvloedt hun handelen de publieke beeldvorming over Europa?

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Aug. 9, 2007 | ISBN: 9053569960 | 166 Pages | PDF | 4 MB

De uitslag van het referendum op 1 juni 2005 over het Europees Grondwettelijke Verdrag legde op dramatische wijze de kloof bloot tussen politieke en publieke opinie als het gaat over Europese beleidsvorming. Tegelijk heeft het Grondwettelijk Verdrag laten zien dat nationale politici en bestuurders er niet in slagen te functioneren als adequate verbindingsschakels tussen 'Europa' en burgers.

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht by WRR
Dutch | Mar. 29, 2007 | ISBN: 9053569936 | 302 Pages | PDF | 2 MB

De economie verandert in een hoog tempo. Het scheppen en schrappen van banen die de economische dynamiek met zich meebrengt, vraagt een grote mobiliteit van mensen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd staat het aanpassingsvermogen door de vergrijzing juist onder druk. Welke gevolgen heeft dit, met name voor de arbeidsmarkt?

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by M. S. Berger
Dutch | Dec. 20, 2005 | ISBN: 9053569049 | 102 Pages | PDF | 2 MB

Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.

Leren van de praktijk (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Leren van de praktijk (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Leren van de praktijk by Marlie Hollands
Dutch | Sep. 27, 2006 | ISBN: 9053568719 | 246 Pages | PDF | 1 MB

In deze achtergrondstudie van het rapport Lerende Overheid staat empirisch onderzoek naar het oplossen van maatschappelijke problemen centraal. Wat betekent de Rotterdamse aanpak van achterstandswijken voor het gelijkheidsbeginsel?