Gary Van Warmerdam

Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: Een bloemlezing (Amazone-reeks) (Dutch Edition)

Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher: Een bloemlezing (Amazone-reeks) (Dutch Edition) by Anna Roemers Visscher
Dutch | 1999 | ISBN: 9053564136 | 143 Pages | PDF | 2 MB

Zo’n ‘vraagje’ krijgt menigeen niet graag voorgelegd. Het is slechts één van de talloze vragen die het meisje Mietje stelt gedurende haar opgroeien. In dit geval in het hoofdstuk ‘Ik zie een dode’, in het eerste deel van het Geschrift eener bejaarde vrouw (hierna GEBV), door de weduwe Wolff en Agatha Deken. Dit boek verscheen in 1802, in twee delen.
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.
Vertrouwen in De School: Over De Uitval Van Overbelaste Jongeren (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Vertrouwen in De School: Over De Uitval Van Overbelaste Jongeren (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Jan. 19, 2009 | ISBN: 908964105X | 306 Pages | PDF | 2 MB

Dit rapport is een zoektocht naar de vraag hoe scholen kunnen voorkomen dat zogenaamde ‘overbelaste’ jongeren voortijdig het onderwijs verlaten. Dat zijn leerlingen die gebukt gaan onder een opeenstapeling van problemen, uiteenlopend van beperkte vaardigheden en gedragsproblemen tot gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden, verslaving, criminaliteit in de directe omgeving, etc.
Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij: De Geografie van de Relatie Tussen Mens en Milieu (Dutch Edition)

Van Natuurlandschap tot Risicomaatschappij: De Geografie van de Relatie Tussen Mens en Milieu (Dutch Edition) by Ton Dietz
Dutch | Feb. 15, 2008 | ISBN: 9053567984 | 302 Pages | PDF | 7 MB

This study is an illustrated overview of the relationship between people and their environment worldwide.
de Garoeda En de Ooievaar: Indonesie Van Kolonie Tot Nationale Staat (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, L

de Garoeda En de Ooievaar: Indonesie Van Kolonie Tot Nationale Staat (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land) (Dutch Edition) by Herman Burgers
Dutch | Jan. 1, 2010 | ISBN: 9067183474 | 849 Pages | PDF | 7 MB

Deze nieuwe beschrijving van het wordingsproces van de Indonesische staat gaat ervan uit, dat die staat zijn ontstaan niet alleen dankt aan de nationale vrijheidsbeweging maar ook aan de Nederlandse heerschappij waar die beweging zich tegen keerde. Daarom gaat het boek uitdrukkelijk in op voornaamste ontwikkelingen van het door Nederland in de kolonie Nederlands-Indie gevoerde beleid.
Yankees, Cookies En Dollars: De Invloed Van Het Nederlands Op De Noord-Amerikaanse Talen (Dutch Edition)

Yankees, Cookies En Dollars: De Invloed Van Het Nederlands Op De Noord-Amerikaanse Talen (Dutch Edition) by Nicoline van der Sijs
Dutch | Aug. 14, 2009 | ISBN: 9089641300 | 321 Pages | PDF | 7 MB

'De Amerikaanse ambassadeur bij de NATO is een kleinzoon van de Texelse schrijver D.L. Daalder. Santa Claus komt vaker in Amerika dan in Nederland. Nicoline van der Sijs schreef er het leukste boek over dat ik dit jaar gelezen heb.
Tranen van Bloed: Het Beleg van 'S-Hertogenbosch en de Oorlog in de Nederlanden, 1629 (Dissertation Amsterdam Studies in the Du

Tranen van Bloed: Het Beleg van 'S-Hertogenbosch en de Oorlog in de Nederlanden, 1629 (Dissertation Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age) (Dutch Edition) by Peter De Cauwer
Dutch | Aug. 22, 2008 | ISBN: 9089640169 | 417 Pages | PDF | 9 MB

The Siege of 's-Hertogenbosch and the Campaign of 1629 is one of the most illustrious events of the Eighty Years' War in the history of the Netherlands. However, its image and interpretations have hardly changed in the past decades, in particular its international significance, as well as the story of the losing side: the Dutch Spaniards and the city of 's-Hertogenbosch, which has so far remained underexposed.

Van Gogh's Ear  eBooks & eLearning

Posted by tarantoga at Jan. 5, 2017
Van Gogh's Ear

Bernadette Murphy, "Van Gogh's Ear"
ISBN: 0374279691 | 2016 | EPUB | 336 pages | 13 MB

Didier van Cauwelaert, "Au-delà de l'impossible"  eBooks & eLearning

Posted by TimMa at Jan. 5, 2017
Didier van Cauwelaert, "Au-delà de l'impossible"

Didier van Cauwelaert, "Au-delà de l'impossible"
Plon | 2016 | ISBN: 2259248381 | French | EPUB | 312 pages | 1.2 MB

Et si nous avions la preuve absolue que la conscience, après la mort, continue à transmettre des sentiments et des informations ? Et si cette preuve nous était apportée par les deux plus grands génies de la science ? C'est l'incroyable aventure dans laquelle s'est trouvé plongé Didier van Cauwelaert, suite au succès des deux tomes de son Dictionnaire de l'impossible…
Van Halen Rising: How a Southern California Backyard Party Band Saved Heavy Metal [Audiobook]

Van Halen Rising: How a Southern California Backyard Party Band Saved Heavy Metal [Audiobook] by Greg Renoff
English | March 15, 2016 | ASIN: B01CRBW69W, ISBN: 1515954412, 1515904415 | MP3@64 kbps | 11 hrs 25 mins | 318 MB
Narrator: Sean Runnette