Lezen Weten en Niet Vergeten

Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje  eBooks & eLearning

Posted by soemia07 at Oct. 15, 2011
Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje

Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje
Rubinstein b.v. | 128 Kbps | mp3 | 282.22 mb
Reader: Porgy Franssen | Duration: 5 hours 10 min | Dutch

Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)  eBooks & eLearning

Posted by Ruby Tuesday69 at March 20, 2011
Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)

Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)
Publisher: De Harmonie | Dutch | 2005 | ISBN-10: 9061697514 e.a. | different pages pro ebook | E-PUB | 1,5 MB

Tom Sharpe is an English satirical author, best known for his Wilt series of novels.

Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 19, 2017
Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering

Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering by Meindert; Schijf, Huibert; Fennema
Dutch | 2004 | ISBN: 905356649X | 129 Pages | PDF | 3 MB

De huidige Nederlandse elites trekken veel negatieve aandacht. Directeuren zouden te veel verdienen, het aanzien van de politieke elites daalt, bij rechters wordt getwijfeld aan hun gezag en maatschappelijk bewustzijn, over de Nederlandse adel wordt alleen lacherig gepraat. Veel weten we over deze elites niet, want sociologisch onderzoek naar Nederlandse elites blijft schaars.
De eerste Moslimse vorstendommen op Java: studien over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw

De eerste Moslimse vorstendommen op Java: studien over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw by Hermanus Johannes de Graaf
English | Jan. 1, 1981 | ISBN: 9024716365 | 335 Pages | PDF | 22 MB

In het tijdperk waarover dit boek handelt, de vijftiende en zestiende eeuw, zijn in Zuid-Oost Azië, zoals ook in India, het Nabije Oosten en Europa, belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke, maatschappelijke en staatkundige strukturen der volken en staten op gang gekomen.
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at Jan. 13, 2017
Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by Ruben van Gaalen en Johan van Rooijen Dirk Scheele
Dutch | Dec. 9, 2008 | ASIN: B00PC5P8GY | 149 Pages | PDF | 1 MB

Tussen de ontslagen werknemers die getroffen worden door massaontslag bestaan grote verschillen bij het vinden van een nieuwe baan. Jongere werknemers vinden na een massaontslag doorgaans snel een nieuwe baan en gaan er vaak in inkomsten op vooruit.
de Garoeda En de Ooievaar: Indonesie Van Kolonie Tot Nationale Staat (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, L

de Garoeda En de Ooievaar: Indonesie Van Kolonie Tot Nationale Staat (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land) (Dutch Edition) by Herman Burgers
Dutch | Jan. 1, 2010 | ISBN: 9067183474 | 849 Pages | PDF | 7 MB

Deze nieuwe beschrijving van het wordingsproces van de Indonesische staat gaat ervan uit, dat die staat zijn ontstaan niet alleen dankt aan de nationale vrijheidsbeweging maar ook aan de Nederlandse heerschappij waar die beweging zich tegen keerde. Daarom gaat het boek uitdrukkelijk in op voornaamste ontwikkelingen van het door Nederland in de kolonie Nederlands-Indie gevoerde beleid.

Vergeten Straat [La Rue Oubliée] 1999  Video

Posted by galmuchet at Dec. 31, 2015
Vergeten Straat [La Rue Oubliée] 1999

Vergeten Straat [La Rue Oubliée] 1999
DVDrip | XviD-1224 | mp3@192 | 696x376 | Audio: Dutch | Subs: French, English (idx/sub) | 1h47 | 1.10 Gb
Drama, Romance | Belgium, Netherlands 1999 | Director Luc PIEN

Door een onachtzaamheid in de bouwplannen van de stad, worden de bewoners van een doodlopend straatje bedreigd met onteigening. Er rijst verzet, maar egoïsme en apathie doen dat protest mislukken. Een schrijver die getuige is van die onenigheid, creëert in zijn fantasie een eigen straatje. Een straatje waarin de bewoners elkaar wél begrijpen en samenwerken aan een nieuwe samenleving.

Onderzoek en behandeling van spieraandoeningen en kuitpijn  eBooks & eLearning

Posted by tanas.olesya at Dec. 2, 2015
Onderzoek en behandeling van spieraandoeningen en kuitpijn

Onderzoek en behandeling van spieraandoeningen en kuitpijn by Koos van Nugteren
Dutch | 22 Apr. 2008 | ISBN: 9031352047 | 98 Pages | PDF | 2 MB

In dit boek worden de meest voorkomende spieraandoeningen beschreven evenals de differentiaaldiagnostiek bij kuitpijn. Kuitpijn is namelijk niet altijd het gevolg van een spierletsel maar kan vele oorzaken hebben wat het diagnosticeren lastig maakt.
En NU Online ...: Sociale Media Voor Professionals, Organisaties En Trainers by H. J. Hulsebosch

En NU Online …: Sociale Media Voor Professionals, Organisaties En Trainers by H. J. Hulsebosch
Dutch | 17 Dec. 2012 | ISBN: 9031397458 | 246 Pages | PDF | 2 MB

We kunnen er niet meer omheen. Sociale media zijn er en zullen invloed hebben op onze manier van werken en leren. Hoe kun je als professional en als organisatie goed gebruik maken van sociale media? Welke mogelijkheden bieden sociale media om effectiever te werken in netwerken?