Lezen Weten en Niet Vergeten

Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje  eBooks & eLearning

Posted by soemia07 at Oct. 15, 2011
Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje

Paulo Coelho - De Duivel En Het Meisje
Rubinstein b.v. | 128 Kbps | mp3 | 282.22 mb
Reader: Porgy Franssen | Duration: 5 hours 10 min | Dutch

Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)  eBooks & eLearning

Posted by Ruby Tuesday69 at March 20, 2011
Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)

Tom Sharpe - Wilt serie (4 ebooks: Wilt, Wilt is nergens, Wilt zit omhoog, Wilts alternatief)
Publisher: De Harmonie | Dutch | 2005 | ISBN-10: 9061697514 e.a. | different pages pro ebook | E-PUB | 1,5 MB

Tom Sharpe is an English satirical author, best known for his Wilt series of novels.

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Klassieke Sharia en Vernieuwing (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by M. S. Berger
Dutch | Dec. 20, 2005 | ISBN: 9053569049 | 102 Pages | PDF | 2 MB

Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden.

Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 25, 2017
Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition)

Waarden, Normen En De Last Van Het Gedrag (WWR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Mar. 5, 2004 | ISBN: 9053566597 | 298 Pages | PDF | 2 MB

Verval van waarden en normen wordt dikwijls aangewezen als oorzaak van allerlei soorten ongewenst gedrag - van algemeen gebrek aan beleefdheid tot geweld in de trein. Maar wat zijn waarden en normen eigenlijk? Is er in onze samenleving nog wel sprake van gemeenschappelijke waarden? En geldt onze onvrede niet veeleer het gedrag van mensen, eerder dan de door hen aanvaarde waarden en normen?
In Debat over Nederland: Veranderingen in Het Discours Over de Multiculturele Samenleving en Nationale Identiteit (WRR Webpubli

In Debat over Nederland: Veranderingen in Het Discours Over de Multiculturele Samenleving en Nationale Identiteit (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by Fleur Sleegers
Dutch | Sep. 21, 2007 | ISBN: 9053564470 | 97 Pages | PDF | 1 MB

De toon en de inhoud van de debatten over de multiculturele samenleving zijn de laatste jaren veranderd. Van links tot rechts is de politiek teruggekomen van een lang in stand gehouden consensus dat de komst van migranten een verrijking van de samenleving betekende. Het inzicht dat de toegenomen culturele diversiteit en de aanwezigheid van steeds meer moslims in de Nederlandse samenleving (ook) problemen met zich heeft meegebracht is nu uitgangspunt van de discussie.

Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 19, 2017
Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering

Nederlandse Elites in De Twintigste Eeuw: Continuiteit En Verandering by Meindert; Schijf, Huibert; Fennema
Dutch | 2004 | ISBN: 905356649X | 129 Pages | PDF | 3 MB

De huidige Nederlandse elites trekken veel negatieve aandacht. Directeuren zouden te veel verdienen, het aanzien van de politieke elites daalt, bij rechters wordt getwijfeld aan hun gezag en maatschappelijk bewustzijn, over de Nederlandse adel wordt alleen lacherig gepraat. Veel weten we over deze elites niet, want sociologisch onderzoek naar Nederlandse elites blijft schaars.
De eerste Moslimse vorstendommen op Java: studien over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw

De eerste Moslimse vorstendommen op Java: studien over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw by Hermanus Johannes de Graaf
English | Jan. 1, 1981 | ISBN: 9024716365 | 335 Pages | PDF | 22 MB

In het tijdperk waarover dit boek handelt, de vijftiende en zestiende eeuw, zijn in Zuid-Oost Aziƫ, zoals ook in India, het Nabije Oosten en Europa, belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke, maatschappelijke en staatkundige strukturen der volken en staten op gang gekomen.
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at Jan. 13, 2017
Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Werk en inkomsten na massaontslag (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by Ruben van Gaalen en Johan van Rooijen Dirk Scheele
Dutch | Dec. 9, 2008 | ASIN: B00PC5P8GY | 149 Pages | PDF | 1 MB

Tussen de ontslagen werknemers die getroffen worden door massaontslag bestaan grote verschillen bij het vinden van een nieuwe baan. Jongere werknemers vinden na een massaontslag doorgaans snel een nieuwe baan en gaan er vaak in inkomsten op vooruit.